REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“ FARMACIA ANA MARIA OFERA PREMII PRACTICE, PENTRU ZAMBETE MAGICE ”

Perioada: 11.11.2019 – 31.01.2020

 1. ORGANIZATORII

1.1.Organizatorii Campaniei „Farmacia Ana Maria ofera premii practice, pentru zambete magice”, (denumita in continuare „Campanie” ) sunt:

– S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L, cu sediul social pe Calea Mosilor,nr. 225, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/3471/1991, CUI RO 4479, cont RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA OBOR prin reprezentant legal Marian Petcu, in calitate de Administrator.

– S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L, cu sediul pe Calea Mosilor, nr. 272, sector 2, Bucuresti, , inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/14418/2012, CUI RO 30988678, cont RO36BTRL04401202R37889XX deschis la BANCA TRANSILVANIA OBOR prin reprezentant legal Marian Petcu, in calitate de Administrator.

(i) Punctele de lucru identificate si promovate sub denumirea „ FARMACIA ANA MARIA” apartin societatilor S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L si S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L.

Partenerul Campaniei „Farmacia Ana Maria ofera premii practice, pentru zambete magice” este S.C. FARMACEUTICA ANA MARIA S.R.L ( denumita in continuare „ Partenerul ”), cu sediul social pe Strada Masina de Paine nr. 49 – 51, etaj 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/7761/2016, CUI RO 36158800, reprezentanta legal de Marian Petcu, in calitate de Administrator.

1.2.Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul Oficial”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

1.3.Participarea la Campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4.Regulamentul Oficial precum si detaliile Campaniei sunt disponibile, in mod gratuit, fiecarui participant, in Farmaciile Ana Maria, pe website-ul oficial www.farmaciaanamaria.ro, pe Pagina de Facebook a Farmaciei Ana Maria (https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) sau printr-o solicitare adresata Organizatorilor la adresa Strada Masina de Paine, nr. 49-51, Sector 2, Bucuresti pe toata durata Campaniei.

1.5.Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 1. SCOPUL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea serviciilor oferite de Farmaciile Ana Maria.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

3.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

3.3. Pentru a fi eligibil, a participa la Campanie si a putea castiga premiile prin tragere la sorti oferite de Farmacia Ana Maria, Participantii trebuie sa indeplineasca doar urmatoarele conditii exprese:

(i) sa cumpere produsele necesare din Farmaciile Ana Maria;

(ii) sa trimita fotografia bonului fiscal pe Messenger Farmacia Ana Maria sau sa trimita datele prin intermediul formularului: https://farmaciaanamaria.ro/campanii/tombola-de-iarna/;

(iii) sa aprecieze pagina de Facebook a Farmaciei Ana Maria (https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria);

(iv) sa faca dovada indeplinirii conditiilor mentionate anterior prin trimiterea clara a unui screen shot (poze) pe Messenger Farmacia Ana Maria

3.4. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) angajati ai Organizatorilor, precum si ai societatilor afiliate Organizatorilor;

(ii) angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iii) rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

3.5. Organizatorii isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 3.4. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

3.6. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.7. Organizatorii isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

 1. PERIOADA DE DESFASURARE

4.1. Tombola se va desfasura in perioada 11.11.2019 – 31.01.2020 ( inclusiv ), in cadrul Farmaciilor Ana Maria si online pe Pagina de Facebook a Farmaciei Ana Maria si la adresa https://farmaciaanamaria.ro/regulament-oficial-tombola/ Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 03.02.2020. 

4.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.farmaciaanamaria.rosi pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria (https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 1. PREMII TOMBOLA

5.1. Premiile ce se vor acorda in urma extragerii Tombolei, constau in produse electronice, produse de ingrijire personala , suplimente alimentare dupa cum urmeaza:

3 laptop-uri Asus 15.6” X507UA, FHD, Procesor Intel Core i7-8550U ( 8M Cache, up to 4.00 GHz), 8 GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD 620, Star Gray in valoare de 3.500,17 lei fiecare.

3 tablete Samsung Galaxy Tab A T510 ( 2019 ), 10.1”, 2GB RAM, 32GB, Black in valoare de 881,46 lei fiecare .

20 de pachete compuse din 1 buc. Miere cu catina,1 buc. Ulei de cocos Adya Green Pharma 50 ml, 1 buc. Ulei de argan Adya Green Pharma 50 ml, 1 buc. Vitamina C cu acid hialuronic Adya Green Pharma, 1 buc. Lotiune de corp Eveline Cosmetics 350 ml, 1 buc. Balsam de buze Eveline Lip Therapy Vaseline, 1 buc. Tratament de unghii 8 in 1 Eveline Cosmetics, 1 buc. Balsam pentru maini Eveline Cosmetics 50 ml, 1 buc. Apa micelara profesionala Eveline Cosmetics 3 in 1 pentru toate tipurile de ten 650 ml, 3 buc. Masca de fata Eveline Korean ( la alegere pentru tipul de ten potrivit castigatorului), 1 buc. Scrub facial cu carbune de bambus activ Marion in valoare de 132,97 lei fiecare.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 16.280,09 LEI, TVA inclus.

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Tombolei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

5.4. In cadrul prezentei Tombolei, un participant poate castiga un singur premiu.

 1. TAXE SI IMPOZITE

6.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).

6.2. Avand in vedere faptul ca valoarea premiilor ce se vor acorda in cadrul campaniei depaseste valoarea scutita de impozit prevazuta de lege, respectiv suma de 600 lei, calcularea, declararea si plata impozitului le revine Organizatorilor.

 1. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

7.1. Inscrierea la Campanie se face pentru toti clientii care au achizitionat produse din orice Farmacie Ana Maria, au trimis fotografia bonului fiscal pe Messenger Farmacia Ana Maria/ au trimis datele prin intermediul formularului de la adresa https://farmaciaanamaria.ro/campanii/tombola-de-iarna/, au apreciat Pagina de Facebook Farmacia Ana Mariahttps://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria), in perioada desfasurarii Campaniei, si care indeplinesc toate conditiile cumulative prevazute la art. 3.3.

7.2. Este permisa inscrierea in Campanie de catre Participant a unui singur bon fiscal pe zi. In cazul nerespectarii acestei conditii de catre Participant, Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica si a nu acorda potentialele premii.

7.3. Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, Participantii se vor loga pe pagina de Facebook alocata Campaniei si vor urma pasii obligatorii inscrierii in concurs numai in cadrul perioadei de desfasurare a Campaniei.

7.4. Totodata, fiecare Participant se poate loga de pe un singur cont de Facebook si se va inscrie in Campanie cu o singura postare. Ca atare, este interzisa inscrierea in Campanie a unui Participant care va utiliza un cont de Facebook fictiv ori doua sau mai multe conturi.

7.5. Tragerile la sorti vor avea loc in data de 3 februarie 2020, in vederea atribuirii celor 26 premii detaliate la art. 5.1. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate bonurile fiscale aferente perioadei desfasurarii campaniei promotionale.

7.6. Fiecarui bon fiscal participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului random.org, conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul random.org vor fi introduse numerele atribuite bonurilor fiscale. Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.

7.7. Mecanismul de alocare a premiilor din cadrul Tombolei va fi unul descrescator valoric, de la premiul cu valoarea cea mai mare laptop-ul Asus 15.6” X507UA, FHD, Procesor Intel Core i7-8550U ( 8M Cache, up to 4.00 GHz), 8 GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD 620, Star Gray, urmand premiul cu valoarea medie ,tableta Samsung Galaxy Tab A T510 ( 2019 ), 10.1”, 2GB RAM, 32GB, Black si premiul cu valoarea minima 1 pachet compus din 1 buc. Miere cu catina,1 buc. Ulei de cocos Adya Green Pharma 50 ml, 1 buc. Ulei de argan Adya Green Pharma 50 ml, 1 buc. Vitamina C cu acid hialuronic Adya Green Pharma, 1 buc. Lotiune de corp Eveline Cosmetics 350 ml, 1 buc. Balsam de buze Eveline Lip Therapy Vaseline, 1 buc. Tratament de unghii 8 in 1 Eveline Cosmetics, 1 buc. Balsam pentru maini Eveline Cosmetics 50 ml, 1 buc. Apa micelara profesionala Eveline Cosmetics 3 in 1 pentru toate tipurile de ten 650 ml, 3 buc. Masca de fata Eveline Korean ( la alegere pentru tipul de ten potrivit castigatorului), 1 buc. Scrub facial cu carbune de bambus activ Marion. Astfel, primii 3 participanti desemnati castigatori vor intra in posesia celor 3 laptop-uri, urmatorii 3 participanti desemnati castigatori vor intra in posesia celor 3 tablete, urmand ca cele 20 de pachete sa intre in posesia urmatorilor 20 de participanti desemnati castigatori.

7.8. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 26 castigatori si cele 10 de rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial,sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei campanii, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorilor.

7.9. Participantii desemnati Castigatori ai Campaniei urmeaza sa fie validati de catre Organizatori. Astfel, in data de 06.02.2020 Castigatorii vor primi eletronic un mesaj prin care i se vor solicita datele de identitate (nume si prenume), un numar de telefon valid la care poate fi contactat pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori.

7.10. Organizatorii isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la apelurile reprezentantilor Organizatorilor (fiecare castigator va fi contactat prin 5 apeluri telefonice pe parcursul a doua zile lucratoare consecutive ) nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbeste limba romana, are handicap auditiv sau de alta natura sau pentru orice situatii in care oricare participant desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul de 72 de ore sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorii nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.

7.11. In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva. Datele cu caracter personal solicitate in cursul convorbirii telefonice cu reprezentantul Organizatorilor sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor. Categoriile de date cu caracter personal solicitate participantului sunt nume, prenume.

7.12. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorilor si se considera a fi irevocabil, Organizatorii declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 

7.13. Ridicarea premiului de catre castigator se va putea face direct din cadrul uneia dintre Farmaciile Ana Maria, pe baza indicatiilor primite de la Organizatori.

7.14. Revendicarea premiului se va putea face pe baza cartii de identitate si a bonului fiscal aferent fotografiei trimise pe Messenger Farmacia Ana Maria/ datelor inscrise pe https://farmaciaanamaria.ro/campanii/tombola-de-iarna/. La momentul predarii premiului se va incheia un proces – verbal de predare – primire intre Organizatori si Participantul declarat castigator ce constituie Anexa nr. 1 precum si declaratia privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.4. din prezentul Regulament, ce constituie Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Neprezentarea bonului fiscal si a buletinului de identitate/cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Premiile se vor inmana doar castigatorului sau a unui imputernicit notarial al castigatorului.

7.15. Dupa validare, castigatorii isi pot ridica premiul din Farmacia Ana Maria, indicata de catre Castigator, in perioada 07.02.2020 – 21.02.2020. Premiile se vor inmana doar castigatorului sau a unui imputernicit notarial al castigatorului.

Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorilor, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

7.16. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIUT

8.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorii, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, sunt obligati sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 1. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorilor.

9.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016. Protectia datelor cu caracter personal.

10.1. Prin consimtamantul Participantului de a se inscrie la Campanie, acesta isi da acordul ca Organizatorii sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, prenumele, numarul de telefon, in scopul Campaiei si al prezentului Regulament Oficial.

Suplimentar pentru validarea câștigătorului pentru un premiu la campanie vor fi colectate, stocate și transmise către ANAF datele referitoare la nume si prenume, domiciliu, CNP, total castig, total impozit retinut. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului. Numele și prenumele câștigătorilor vor fi transmise către farmacistele din Farmacia Ana Maria aleasa de Castigator pentru a ridica premiul.

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Campaniei de catre Organizatori si al identificarii castigatorului, indreptatesc Organizatorii sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

10.2. Datele participanților la această Campanie vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare.

10.3. Organizatorii se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

10.4. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa Organizatorilor, adresata S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. sau S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L la adresa de mail farmacia.anamaria@yahoo.com sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,

In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

10.5. In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

10.6. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 1. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR

Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii clientilor Farmacia Ana Maria sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

12.1. Regulamentul Oficial precum si detaliile Campaniei sunt disponibile, in mod gratuit, fiecarui participant, in Farmaciile Ana Maria, pe website-ul oficial www.farmaciaanamaria.ro, pe Pagina de Facebook a Farmaciei Ana Maria (https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) sau printr-o solicitare adresata Organizatorilor la adresa Strada Masina de Paine, nr. 49-51, Sector 2, Bucuresti pe toata durata Campaniei.

12.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria ( https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) sau pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro .

12.3. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

12.4. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria ( https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) sau pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro .

12.5. In cazul putin probabil in care Organizatorii suspenda Campania, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria (https://www.facebook.com/FarmaciaAnaMaria) sau pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro , cu 24 ore inainte.

 1. ALTE PREVEDERI

Lantul farmaceutic Ana Maria este divizat in doua societati: S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L si S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L. care functioneaza sub aceeasi entitate FARMACIA ANA MARIA.

ORGANIZATORI

S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L

S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L

ADMINISTRATOR

Marian Petcu

MARKETING MANAGER

Purdoiu Ilona – Beatrice